Wubbo Hazewinkel
Hazewinkel Consult
van Galenlaan 61, 3941 VC Doorn
Postbus 256, 3940 AG Doorn
tel:  0343-420449
email:
hazewinkel@hazcon.nl  Mag ik me even voorstellen...
Wubbo Hazewinkel  (1944), architect bna

werkend vanuit het zelfstandige bureau Hazewinkel Consult te Doorn.      


Na het afronden van de architectenopleiding (Academie voor Bouwkunst, 1973) tien  jaar gewerkt als zelfstandig architect. Daarna ca 20 jaar bij verschillende beleggingsinstellingen (Pensioenfonds Hoogovens, Oranje Nassau Vastgoed en Winkel Beleggingen Nederland/Corio).

Het accent in het werk gedurende de afgelopen jaren heeft, naast uiteraard het  ontwerpen, vooral gelegen op het gebied van innovatie van het ontwerpmethodes bij het voorbereiden en realiseren van bouwprojecten. Daarbij lag het accent in het ontwikkelen van manieren die een betere communicatie tussen alle betrokkenen in de bouw mogelijk maken en daardoor miscommunicatie en faalkosten terugdringen. In de jaren 80 ging het vooral om het goed definiŽren van het kwaliteitsbegrip van gebouwen, waarmee het prestatie-denken in de vakwereld zich ontwikkelde. In de jaren 90 leidde dit tot de eerste publicaties van de Real Estate Norm-boekjes op het gebied van functionele kwaliteit, waarbij het vooral ging om een betere communicatie naar de niet-deskundige gebruiker van gebouwen. In aansluiting hierop werd gewerkt aan het optimaliseren van het gebruikelijke Programma van Eisen tot een concrete projectdoelstelling, waardoor het ontwerpproces beter toets- en beheersbaar is geworden. Deze ontwikkelde methodiek en het daarbij toepassen van innovatieve digitale 3D ontwerptechnieken om de communicatie en de kostenbeheersing in het ontwerp- en bouwproces te verbeteren, leidde in 2002 tot de oprichting van 3D BluePrint Architects & Engineers. Met de in dit bureau ontwikkelde werkwijze  werd de basis gelegd voor wat thans het 3D Bouwwerk Informatie Model is.

3D BluePrint, met vestigingen in Amsterdam en India, is uitgegroeid tot een bureau dat zich in Nederland met recht koploper mag noemen als het gaat om het werken met 3D BIM en behalen van efficiencyverbetering in het ontwerp- en bouwproces. In verschillende projecten zijn daarmee spraakmakende resultaten behaald in bijzondere projecten zoals het Spoorwegmuseum in Utrecht, het Museum CORPUS in Oegstgeest en het project Zuidschans aan de Zuidas in Amsterdam. In deze projecten werd bevestigd dat het toepassen van 3D BIM technieken realisatie binnen budget en planning vanzelfsprekend is.

Bij het afscheid van 3D Blueprint in december 2008  werd Wubbo Hazewinkel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bijdrage aan de procesinnovatie voor de Nederlandse bouw, waarbij de voordracht werd ondersteund door De Rijksgebouwendienst, de Regieraad Bouw en de Algemene Rekenkamer.